GIÀNH CHO CÁC CHIẾN BINH IELTS - DỰ ĐOÁN ĐỀ THI IELTS THÁNG 9.2017 -

ảnh theo trang

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC

chi tiết bài viết

Dự Đoán đề thi nói IELTS tháng 9/2017. Các bạn share và download về luyện, cần hỗ trợ về các đề này thì inbox với Tapl Việt Nam nhé.

d_doan_d_ielts_92017_1.rar