Sử dụng giới từ trong TOEIC, IELTS và TOEFL-Phần II

ảnh theo trang

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC

chi tiết bài viết

GIỚI TỪ THEO SAU CÁC TÍNH TỪ

(TAPL Việt Nam) giới thiệu để hỗ trợ cho các sĩ tử thi TOEIC, IELTS và TOEFL cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh, kiến thức thường được kiểm tra trong bài thi đọc của TOEIC và trong tất cả các kỹ năng của bài thi IELTS,TOEFL IBT

Tiếp theo Phần I của phần giới từ tập trung phân tích cách sử dụng và bài tập cho phần giới từ sử dụng với thời gian và nơi chốn. TAPL Việt Nam tiếp tục giới thiệu Phần II của bài viết, tập trung vào các giới từ đi kèm với tính từ; đây là phần kiến thức thường xuyên được hỏi ở trong bài thi TOEIC. Phần III sẽ là các giới từ đi kèm với động từ, được post trong những ngày tới, các bạn đón chờ nhé.

Sau đây là nội dung của Phần II-Giới từ theo sau các tính từ.

1. OF

- ashamed of         : xấu hổ về …                - afraid of             : sợ, e ngại…

- ahead of             : trước                          - aware of             : nhận thức

- capable               : có khả năng               - confident of        : tin tưởng

- doubtful of         : nghi ngờ                       - fond of               : thích

- full of                 : đầy                              - hopeful of          : hy vọng

- independent of   : độc lập                         - proud of             : tự hào

- jealous of           : ghen tỵ với                   - guilty of             : phạm tội (về), có tội

- sick of                : chán nản về                 - joyful of             : vui mừng về

- quick of              : mau, nhanh chóng về

love-learning-english.jpg

2. TO

- acceptable to      : có thể chấp nhận          - accustomed to    : quen với

- agreeable to        : có thể đồng ý               - addicted to         : đam mê

- delightful to sb     : thú vị đối với ai               - familiar to sb      : quen thuộc đối với ai

- clear to               : rõ ràng                         - contrary to         : trái lại, đối lập

- equal to              : tương đương với, bằng - favourable to      : tán thành, ủng hộ

- grateful to sb      : biết ơn ai

- harmful to sb. (for sth.)         : có hại cho ai (cho cái gì)

- important to       : quan trọng                    - likely to            : có thể

- lucky to              : may mắn                    - next to              : kế bên

- open to               : mở                             - pleasant to       : hài lòng

- preferable to       : đáng thích hơn             - profitable to       : có lợi

- rude to               : thô lỗ, cộc cằn             - similar to           : giống, tương tự

- useful to sb        : có ích cho ai

- necessary to sth/sb      : cần thiết cho việc gì, cho ai

- available to sb    : sẵn cho ai

- Responsible to sb        : có trách nhiệm với ai

toeic.png

3. FOR

- available for sth: có sẵn ( cái gì… )              - difficult for         : khó ….

- late for : trễ…                                            - dangerous for     : nguy hiểm…

- famous dor          : nổi tiếng ….                  - greedy for           : tham lam…

- necessary for      : cần thiết                       - perfect for           : hoàn hảo

- suitable for         : thích hợp                     - sorry for             : xin lỗi

- qualified for       : có phẩm chất                - helpful/useful for : có lợi, có ích

- good for             : tốt cho…                     - grateful for sth   : biết ơn về việc …

- convenient for    : thuận lợi cho..              - ready for sth      : sẵn sàng cho việc gì ...

- responsible for sth       : chịu trách nhiệm về việc gì

4. AT

- good at               : giỏi (về…)                    - bad at                 : dở (về…)

- clever at             : khéo léo …

- skilful at             : khéo léo, có kỹ năng về ….

- quick at              : nhanh….                      - amazed at           : vui về …

- excellent at         : xuất sắc về …              - present at           : hiện diện

- surprised at        : ngạc nhiên                    - angry at sth        : giận về điều gì

- clumsy at           : vụng về                        - annoy at sth       : khó chịu về điều gì

5. WITH

- delighted with    : vui mừng với                  - acquainted with  : làm quen (với ai)

- crowded with     : đông đúc…                    - angry with          : giận dữ…

- friendly with      : thân mật …                    - bored with          : chán ….

- fed up with                  : chán …               - busy with           : bận …

- familiar with      : quen thuộc …                - furious with         : phẫn nộ…

- lpleased with      : hài lòng …                   - popular with        : phổ biến

- satisfied with      : thõa mãn với …           - contrasted with  : tương phản với

6. ABOUT

- confused about   : bối rối (về …)              - excited about      : hào hứng ….

- happy about      : hạnh phúc, vui             - sad about           : buồn ….

- serious about     : nghiêm túc …              - upset about        : thất vọng

- worried about    : lo lắng                          - anxious about    : lo lắng

- disappointed about sth         : lo lắng về việc gì

7. IN

- sinterested in      : thích, quan tâm (về …)          - rich in                 : giàu ( về …)

- successful in       : thành công (về…)                 - confident in sb   : tin cậy vào ai

8. FROM

- isolated from      : bị cô lập                               - absent from        : vắng mặt ( khỏi…)

- different from     : khác                                     - far from              : xa

- safe           from            : an toàn                      - divorced from    : ly dị, làm xa rời

9. ON

- keen on              : hăng hái về

  • Lưu ý : sau giới từ ta thường dùng danh động từ (V-ing) hoặc danh từ (Noun)

speaking_ielts.png

10. Một số trường hợp cần lưu ý

          * be tired of                    : chán

             be tired from     : mệt vì

          Ex :   I’m tired of doing the same work every day.

                   I’m tired from walking for a long time.

          * be grateful to sb for sth :

          Ex :   I’m grateful to you for your help.

          * be responsible to sb for sth : chịu trách nhiệm với ai về việc gì

          Ex :   You have to be responsible to me for your actions.

          * good/bad for : tốt/ xấu cho…                   ; good/bad at : giỏi/ dở về …

          Ex :   Milk is good for health.

                   He is good at English.

          * be kind/ nice to : tốt với ai

          It’s kind/ nice of sb : …..thật tốt

          Ex :   Mary is kind to me

                   It’s very kind of you to help me.

SHARE VÀ LƯU VỀ TƯỜNG ĐỂ HỌC NHÉ CÁC BẠN. CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI.