Trao học bổng cho học viên xuất sắc Nguyễn Trác Thủy

ảnh theo trang

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC

chi tiết bài viết

Cuối tuần qua, Anh ngữ TAPL Việt Nam đã trao học bổng cho bạn Nguyễn Trác Thủy với thành tích đạt học viên xuất sắc cuối khóa F3, Chương trình IELTS 10 tháng cam kết đầu ra 6.0.

Nguyễn Trác Thủy là sinh viên Ngành Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học bổng trị giá: Tiền mặt + Ba lô + sổ tay học tập100apple_img_0980_modified.jpg 1 balô xinh xắn + sổ tay học tập.

 

Bạn Nguyễn Trác Thủy vừa kết thúc cấp độ F3, chương trình IELTS 10 tháng cam kết đầu ra 6.0 đã đạt được kết quả xuất sắc 94.5%. Kết quả cuối khóa này cho thấy được sự đầu tư thời gian cho việc học của bạn Thủy cũng như thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần đi học và chăm chỉ làm bài tập về nhà.

Chúng tôi luôn đánh giá cao các học viên có thái độ học tập tích cực, chuyên cần và chăm chỉ chính những yếu tố này sẽ giúp các bạn dễ dàng đạt được kết quả cao trong mỗi bài thi giữa khóa và cuối khóa.

Với chương trình kiểm soát chất lượng, việc đánh giá giáo viên cũng như học viên trong suốt quá trình học sẽ giúp các bạn phát hiện kịp thời những mặt yếu mặt mạnh để hỗ trợ kịp thời cho các bạn trong quá trình học tập. Vì vậy, chương trình tặng học bổng cho những học viên xuất sắc ra đời trên tinh thần ghi nhận quá trình nổ lực học tập của các bạn cũng như động viên khích lệ các bạn giữ vững tinh thần học tập nghiêm túc và ngày càng thành công hơn nữa trên bước đường phía trước.

TAPL Việt Nam một lần nữa xin chúc mừng bạn Nguyễn Trác Thủy đã đạt được kết quả cao cuối khóa hoc và chúc bạn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

 

 

Anh ngữ TAPL Việt Nam

Số 88 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3573 9685; Hotline: 0903 458 895

Email: doanlh@tapl.edu.vn