Kết quả thi IELTS

ảnh theo trang

Bạn đang ở đây

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC
      Anh ngữ TAPL Việt Nam xin thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 24/10/2015 Địa điểm: Số 70, ng õ 260 Cầu Giấy, Hà Nội Chuyên gia hỏi thi : Mr Palmer, KẾT QUẢ THI THỬ IELTS NGÀY 24/10/2015 Lưu ý: -  Kết quả thi này có giá trị nhập học tại Anh ngữ TAPL Việt Nam trong 01 tháng kể từ ngày thi.
Anh ngữ TAPL Việt Nam xin thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 17/10/2015 Địa điểm: 88 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội Chuyên gia hỏi thi : Mr Palmer, Mr Cam Milo KẾT QUẢ THI THỬ IELTS NGÀY 24/10/2015
Anh ngữ TAPL Việt Nam xin  thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 09/4/2014 Địa điểm :88 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội
Thông bao ket qua thi thu
Viện Anh ngữ TAPL Việt Nam xin thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 28/12/2013 Địa điểm :88 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội
thong bao ket qua thi thu
Viện Anh ngữ TAPL Việt Nam xin thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 14/12/2013 Địa điểm :88 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội
thong bao ket qua thi thu ngay 23/11/2013
Anh ngữ TAPL Việt Nam xin thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 23/11/2013 Địa điểm :88 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội
thong bao ket qua thi thu ielts ngay 2/11/2013
Anh ngữ TAPL Việt Nam xin thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 2/11/2013 Địa điểm :88 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội  
thong bao ket qua thi thu ielts
Anh ngữ TAPL Việt Nam xin thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 28/9/2013 Địa điểm :88 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội
Thông báo kết quả thi thử ielts ngày 21/9/2013
Anh ngữ TAPL Việt Nam xin thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 21/9/2013 Địa điểm :88 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội
ket qua thi thu ielts
Anh ngữ TAPL Việt Nam xin thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 17/8/2013 Địa điểm :88 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội