Tiếng anh giao tiếp

ảnh theo trang

Bạn đang ở đây

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC
LUYỆN GIAO TIẾP TIẾNG ANH QUỐC TẾ CHO CÔNG VIỆC CẤP TỐC TẠI ANH NGỮ TAPL VIỆT NAM  (NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT THÀNH THẠO) CHỈ CÓ Ở ANH NGỮ TAPL VIỆT NAM   Ưu điểm nổi trội: