CM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

ảnh theo trang

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC

Nguyễn Thị Thanh Huyền là học viên IELTS thuộc chương trình IELTS 10 tháng tại TAPL Viet Nam với 5 cấp độ từ chưa có tiếng Anh cơ bản. Sau khi kết thúc chương trình, Huyền đã tham dự kỳ thi IELTS tại IDP Hà Nội và vui mừng với kết quả đạt được. Kết quả này đã mang đến cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam và cơ hội học tập nâng cao cho Huyền trong thời gian tới.
Chúc mừng Huyền!